[ประชาสัมพันธ์] ขออนุญาตินำประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม เผยแพร่บนเวปไซด์

ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ดาวโหลดรายละเอียด คลิก

อ่านต่อ

[ประกาศ] ขออนุญาตนำรายงานการประชุมให้ความรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่ทางเวปไซด์

ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ดาวโหลดรายละเอียด คลิก

อ่านต่อ

[เผยแพร่] รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ดาวโหลดรายละเอียด คลิก

อ่านต่อ

[เผยแพร่] รายงานวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงานปี 2560

ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ดาวโหลดรายละเอียด คลิก

อ่านต่อ

[เผยแพร่] ขยายระยะเวลาดำเนินแผนการจัดซื้อจัดจ้าง QOF รพสต.บ้านกระบัง, รพสต.บ้านนาขุม

ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนพัฒนา รพสต. ออกไปถึงเดือนเมษายน 2561 (แผนพัฒนา รพสต.บ้านกระบัง และ รพสต.บ้านนาขุม) ดาวโหลดรายละเอียดคลิก ที่นี่

อ่านต่อ

[ประกาศเผยแพร่]เอกสารเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเรื่องการรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์บนเว็บไซด์

ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ดาวโหลดรายละเอียด คลิก

อ่านต่อ