แจ้ง Error ข้อมูล 43 แฟ้ม สำหรับหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล
Error 43 แฟ้ม 1 ส.ค. 2561   [อยู่ในระหว่างการแก้ไข]

หน่วยงาน จำนวน Error
(ราย)
จำนวน Error
ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข(ราย)
คลิกจำนวนที่ Error
เพื่อดูรายระเอียด
จำนวน Error
ที่แก้ไขโดย
หน่วยงาน (ราย)
จำนวน Error
ที่แก้ไขโดย Admin
(ราย)
วันที่แจ้ง วันที่ตรวจสอบ
การแก้ไข ล่าสุด
ฉุกเฉิน 86  0  0 86 01/08/2018  06/08/2018 09:27:00
ทันตกรรม 3  0 3  0 01/08/2018  02/08/2018 10:00:00
ห้องบัตร / PCU 49  4 45 0 01/08/2018  02/08/2018 10:00:00
ห้องยา 24  23 0 1 01/08/2018  07/08/2018 10:16:00
OPD 1 0  0  1 01/08/2018  02/08/2018 10:00:00

 

Error 43 แฟ้ม  16 ก.ค. 2561 [แก้ไขสมบูรณ์]

หน่วยงาน จำนวน Error
(ราย)
จำนวน Error
ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข(ราย)
คลิกจำนวนที่ Error
เพื่อดูรายระเอียด
จำนวน Error
ที่แก้ไขโดย
หน่วยงาน (ราย)
จำนวน Error
ที่แก้ไขโดย Admin
(ราย)
วันที่แจ้ง วันที่ตรวจสอบ
การแก้ไข ล่าสุด
ฉุกเฉิน 95  0  95 16/07/2018  20/07/2018  14:32:11
ทันตกรรม 4  0  0 16/07/2018   20/07/2018  14:32:11
ห้องบัตร / PCU 35  0 34  1  16/07/2018  20/07/2018  15:22:00 
OPD 1 0  0  1 16/07/2018 20/07/2018  14:32:11