แจ้ง Error ข้อมูล 43 แฟ้ม สำหรับหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล

 

วิธีดูรายการที่ Error

1. ตรวจสอบ ตารางที่ 1 ว่า ณ วันที่ปัจจุบัน อยู่ในช่วงที่ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้หรือไม่ ซึ่งดูได้จากแถวสีเขียว

2. ตรวจสอบ ตารางที่ 2 โดยคลิกที่ตัวเลขสีแดง ในตาราง ตามชื่อหน่วยงานของท่าน เพื่อดูรายละเอียดที่ Error

3. ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของเดือนเก่าได้โดยการเลือกชื่อ sheet   ด้านล่างซ้ายของตารางที่ 2  ดังรูป 

 ตารางที่ 1:

 

ตารางที่ 2: Error 43 แฟ้ม ประจำเดือนตุลาคม 2561   [อยู่ในระยะเวลาแก้ไข]


ตรวจสอบผลการแก้ไขได้ในทุกๆวัน เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป