แจ้งปัญหา / ร้องเรียน

ถ้าไม่ต้องการเปิดเผยชื่อจริง ให้ใช่นามแฝงหรือชื่อเล่น
กรุณาพิมพ์รายละเอียดปัญหาที่พบ ตัวอย่าง แผนกฉุกเฉิน ปัญหาที่พบ รอตรวจนานเกินไป