แจ้งปัญหา / ร้องเรียน

ถ้าไม่ต้องการเปิดเผยชื่อจริง ให้ใช่นามแฝงหรือชื่อเล่น
ข้อมูลที่ท่านแจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ดูและเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะสามารถดูได้ เพื่อช่วยท่านแก้ปัญหา