วิธีใช้เอกสาร เปิดหน้าถัดไป ย้อนกลับ ย่อขยาย ฯลฯ

วิธีใช้งานไอคอนต่างๆดังนี้

1 = ย้อนกลับไปหน้าที่แล้ว
2 = ไปหน้าถัดไป
3 = หน้าปัจจุบัน/จำนวนหน้าทั้งหมด
4 = ลดขนาดหน้า
5 = เพิ่มขนาดหน้า
6 = ขนาดหน้าปัจจุบัน