แผนที่และการติดต่อโรงพยาบาล


Facebook: https://www.facebook.com/phromhosp/

โทรศัพท์: 055-369-034      หรือ: 055-369-103
และเบอร์ภายในที่ต้องการติดต่อ ดังนี้