ตารางการให้บริการคลินิกต่างๆ

Girl in a jacket

หมายเหตุ: สำหรับแผนกฉุกเฉิน จะให้บริการ 24 ชั่วโมง  ตลอดทั้งสัปดาห์ (7 วัน ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)