[ประชาสัมพันธ์] ผู้ที่มีสิทธิการรักษาเป็น เบิกจ่ายตรง(ข้าราชการ) ให้พกบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง
ผู้มารับบริการสิทธิเบิกจ่ายตรง
กรณีที่ไม่พกบัตรประชาชนมาต้องสำรองจ่ายเองเสมอ


manual

Leave a Comment