[เผยแพร่] สรุปผลการดำเนินงานตอบสนองเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม
รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตอบสนองเกี่ยวกับข้อร้องเรียน(ร้องเรียทั่วไป และร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
ดาวโหลดรายละเอียด คลิก

รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตอบสนองเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

Leave a Comment