[เผยแพร่] แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศของสนง.ปลัดกระทรวง

One Thought to “[เผยแพร่] แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560”

Leave a Comment