[ประกวดราคา] จ้างก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คศล. 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment