[รับสมัคร] พนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา,ตำแหน่งพนักงานบริการ (จ่ายกลาง) 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

Leave a Comment