[ประกาศ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิตํ่าด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐ % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร จํานวน ๑ เครื่อง

Leave a Comment