[ร่างประกวดราคา] เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊ซเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร 1 เครื่อง

Leave a Comment