[ประกาศ] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Leave a Comment