[ประกาศ] รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

Leave a Comment