[ประกาศ] รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)

Leave a Comment