[ประกาศ] รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา,ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน ) 1 อัตรา

Leave a Comment