ร่าง ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Leave a Comment