ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยครบวงจร โรงพยาบาลพรหมพิราม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 14 เมตร 2 ชั้น

Leave a Comment