ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน ) ตำแหน่งพนั้กงานการแพทย์และรังสีเทคนิค, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึก

Leave a Comment