[ประชาสัมพันธ์] งดให้บริการตรวจโรคทั่วไปนอกเวลาราชการ ที่แผนกผู้ป่วยนอก


ย้ำ!!: ยกเว้นแผนกฉุกเฉิน ยังคงเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนแผนกผู้ป่วยนอกจะงดให้บริการตรวจโรคทั่วไป  เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นบางประการ ซึ่งเวลาที่ยกเลิกให้บริการคือ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 และ เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 12.30

Leave a Comment