โครงการสร้างห้องน้ำบริการ หญิง-ชาย โรงพยาบาลพรหมพิราม

โครงการสร้างห้องน้ำบริการ หญิง-ชาย โรงพยาบาลพรหมพิราม โดยพระครูสิริธรรมมานุสนธิ์ ( ธวัช สิริธมโม)เจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม พระครูอุภัย โกศล (หลวงพี่ช้าง) และคณะสงฆ์อำเภพรหมพิราม” สร้างโรงพยาบาลก็เหมือนการสร้างโบสถ์สร้างวิหาร อาศัยศรัทธา จากญาติโยม ” ศรัทธาในรูปของสินค้าบุญ

Leave a Comment