งดบริการทันตกรรมนอกเวลา ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 16.30-20.30

ด้วยกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพรหมพิรามมีความประสงค์ของดบริการทันตกรรมนอกเวลา ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 16.30-20.30 เนื่องจากโรงพยาบาลมีการจัดงานแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ งานเลี้ยงรับ-ส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพรหมพิราม สถานที่จัดงานที่ท่าช้างวังปลา ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมมีความประสงค์ไปร่วมงานดังกล่าว

ประกาศโดยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน

Leave a Comment