จ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยในไปอาคารบริจาค ๒ ชั้น อาคารแพทย์แผนไทย ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยในไปอาคารบริจาค ๒ ชั้น อาคารแพทย์แผนไทย ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลด PDF คลิก

Leave a Comment