ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผมสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ดาวโหลด PDF คลิก

 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

Leave a Comment