[เผยแพร่] ผังโครงสร้างข้อมูลการดำเนินงานตามกรอบภารกิจสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอ

ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ดาวโหลดรายละเอียด คลิก

อ่านต่อ

[เผยแพร่] สรุปผลการดำเนินงานตอบสนองเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตอบสนองเกี่ยวกับข้อร้องเรียน(ร้องเรียทั่วไป และร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวโหลดรายละเอียด คลิก

อ่านต่อ

[ประกาศ] ขออนุญาตนำรายงานการประชุมให้ความรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่ทางเวปไซด์

ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ดาวโหลดรายละเอียด คลิก

อ่านต่อ

[เผยแพร่] รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้

ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ดาวโหลดรายละเอียด คลิก

อ่านต่อ