[ประกาศ] รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานเปล, พนักงานประจำห้องยา

อ่านต่อ