หน้ากากอนามัย ป้องกัน Corona Virus ได้หรือไม่?

อ่านบทความและงานวิจัยตัวเต็มได้ที่ https://smartairfilters.com/en/blog/coronavirus-pollution-masks-n95-surgical-mask/ 1. เปรียบเทียบขนาดของ PM 2.5 และ Virus นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องจุลทัศน์อิเล็กตรอน (electron microscopes) วัดขนาดโคโรน่าไวรัส ซึ่งพบว่ามีขนาดประมาณ 0.06-0.14 ไมครอน ซึ่ง PM 2.5 นั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าคือ 2.5 ไมครอน  แต่อย่างไรก็ตาม ไวรัสยังมีขนาดใหญ่กว่าก๊าซ หรืออนุภาคของสารเคมีบางชนิด 2. นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระ(The University of Edinburgh) ประเทศสกอตแลนด์ ได้ทำการทดลอง โดยใช้เครื่องวัดจำนวนอนุภาค ที่สามารถวัดอนุภาคมีขนาดเล็กประมาณ 0.007 ไมครอน ซึ่งเล็กกว่าไวรัสโคโรน่า เฉลี่ยประมาณ 10 เท่า จากกราฟจะพบว่า 1. Cotton Handkerchief (ผ้าเช็คหน้าทำจากผ้าค็อตตอน)  สามารถกรองฝุ่นที่มีขนาด 0.007 ไมครอนได้ 28 เปอเซนต์   2. Surgical Mask (หน้ากากอนามัย ใช้ในทางการแพทย์) สามารถกรองฝุ่นที่มีขนาด 0.007 ไมครอนได้ 80%   3. Cycling Mask  หน้ากากปั่นจักรยานแฟชั่น ทางทีมวิจัยได้ทดสอบ 4 ชนิด แต่ไม่ได้แสดงตัวอย่างให้ดูว่า แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร จึงขอยกตัวอย่างรูปจาก Google  และผลลัพธ์จากการทดลองการกรองฝุ่น ของทั้ง 4 ชนิดคือ A, B, C และ D นั้นมีค่า 82.0%, 84.9%, 55.1% และ 82.1%  ซึ่งชนิด C จะกรองได้แค่ 55.1% จะเป็นหน้ากากที่คล้ายหมวกโม่ง ซึ่งมีความยืดหยุ่น…

อ่านต่อ