[ประชาสัมพันธ์] ผู้ที่มีสิทธิการรักษาเป็น เบิกจ่ายตรง(ข้าราชการ) ให้พกบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

ประชาสัมพันธ์จากกรมบัญชีกลาง ผู้มารับบริการสิทธิเบิกจ่ายตรง กรณีที่ไม่พกบัตรประชาชนมาต้องสำรองจ่ายเองเสมอ

อ่านต่อ

[เผยแพร่] ผังโครงสร้างข้อมูลการดำเนินงานตามกรอบภารกิจสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอ

ประกาศจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ดาวโหลดรายละเอียด คลิก

อ่านต่อ

[เผยแพร่] สรุปผลการดำเนินงานตอบสนองเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตอบสนองเกี่ยวกับข้อร้องเรียน(ร้องเรียทั่วไป และร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวโหลดรายละเอียด คลิก

อ่านต่อ