พยายาลดีเด่นระดับ คปสอ.พรหมพิราม รับเกียรติบัตรวันพยายาลแห่งชาติ ปี 2562

1. นางปภาวี รอดแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพรหมพิราม  อายุ 58  ปี  อายุงาน  36    ผลงาน CQI  เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการคัดกรองสงสัยวัณโรคปอดที่ OPD  ปี  62     รับรางวัล ระดับอำเภอ   2. นางนิตยาภา นิธิสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หน่วยงาน เวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพรหมิราม อายุ 55 ปี อายุงาน 32  ปี ผลงาน CQI เรื่องเทคนิค MI ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้  ปี 2562 ผลงานระดับอำเภอ 3. นางสาวสุนีย์ กุลณปักษ์ พยาบาลวิชาชีพ รพสต.ดงประคำ อายุ  38  ปี  อายุงาน 14 ปี  ผลงาน CQI เรื่องการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช  รพ.สต  ดงปะคำ  อ.พรหมพิราม ปี  2562

อ่านต่อ

โครงการสร้างห้องน้ำบริการ หญิง-ชาย โรงพยาบาลพรหมพิราม

โครงการสร้างห้องน้ำบริการ หญิง-ชาย โรงพยาบาลพรหมพิราม โดยพระครูสิริธรรมมานุสนธิ์ ( ธวัช สิริธมโม)เจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม พระครูอุภัย โกศล (หลวงพี่ช้าง) และคณะสงฆ์อำเภพรหมพิราม” สร้างโรงพยาบาลก็เหมือนการสร้างโบสถ์สร้างวิหาร อาศัยศรัทธา จากญาติโยม ” ศรัทธาในรูปของสินค้าบุญ

อ่านต่อ

งดบริการทันตกรรมนอกเวลา ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 16.30-20.30

ด้วยกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพรหมพิรามมีความประสงค์ของดบริการทันตกรรมนอกเวลา ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 16.30-20.30 เนื่องจากโรงพยาบาลมีการจัดงานแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ งานเลี้ยงรับ-ส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพรหมพิราม สถานที่จัดงานที่ท่าช้างวังปลา ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมมีความประสงค์ไปร่วมงานดังกล่าว ประกาศโดยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน

อ่านต่อ