กลุ่มงานทันตกรรม

กำหนดเวลาการให้บริการทันตกรรม

วันจันทร์ – วันศุกร์     ตั้งแต่เวลา  8.30 น. – 16.30 น.

ภาคเช้า       * ผู้ป่วยที่มารับบริการ ถอนฟัน , อุดฟัน ,  ขูดหินปูน

ภาคบ่าย      * ผู้ป่วยที่มารับบริการงานเฉพาะทาง และที่ทันตแพทย์นัด เช่น

    ใส่ฟันปลอม , รักษารากฟัน , ผ่าฟันคุด , ศัลยกรรมช่องปาก

    รับบัตรตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00น.

* หยุดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ข้อมูลกลุ่มงานทันตกรรม

อาจใช้เวลาโหลดนาน ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตและจำนวนหน้าของข้อมูล

ดูวิธีการเปิดหน้าถัดไป, การย่อขยาย คลิกที่นี่

งานทันตกรรม

ดาวโหลดไฟล์ PDF