แผนที่และการติดต่อโรงพยาบาล

โทรศัพท์: 055-369-034      หรือ: 055-369-103
และเบอร์ภายในที่ต้องการติดต่อ ดังนี้

ตึก OPD ใหม่ ชั้น 2